top of page

NICE CLEAN HOME LIMITED
όροι και Προϋποθέσεις

1 ΟΡΙΣΜΟΙ

1.1. τον σύζυγο ή τον σύντροφο του νοικοκυριού, κατά περίπτωση.

 

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
 

2.1 Η εισαγωγική επιχείρηση θα εισάγει ένα καθαρό (εφεξής «καθαρίστρια») από τη βάση δεδομένων εγκεκριμένων καθαριστικών της, στον ιδιοκτήτη και υπόκειται σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις της «Επιχειρηματικής Συμφωνίας» (όπως επισυνάπτεται στο παρόν).

 

3 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ(ΕΣ).
 

3.1 Η καθαρίστρια παρουσιάζεται στον/τους οικοδεσπότη/ους ως αυτοαπασχολούμενη καθαρίστρια και ο/οι νοικοκυραίος/οι θα διατηρούν την καθαρίστρια μόνο βάσει σύμβασης για Υπηρεσίες. Ο/οι νοικοκυραίος/οι θα συμφωνήσουν απευθείας με την καθαρίστρια τους όρους αυτής της σύμβασης.

3.2 Ο ιδιοκτήτης ή οι νοικοκυραίοι θα συμφωνήσουν απευθείας με την καθαρίστρια ποιες υπηρεσίες πρέπει να εκτελεί η καθαρίστρια και μπορούν να αλλάξουν το εύρος και τον τρόπο των υπηρεσιών κατόπιν συμφωνίας με την καθαρίστρια.

3.3 Ο ιδιοκτήτης ή οι νοικοκυραίοι θα πληρώσουν κάθε Καθαριστή που διατηρείται από τον ή τους νοικοκυραίους με τιμή που συμφωνείται μεταξύ του νοικοκυριού και της καθαρίστριας και θα πληρώσει αυτές τις αμοιβές απευθείας στην καθαρίστρια.

3.4 Ο(οι) νοικοκυραίο(α) πρέπει να παρέχουν ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον για την Καθαριστή.

 

4 ΠΛΗΡΩΜΗ
 

4.1 Ο ιδιοκτήτης ή οι νοικοκυραίοι θα υπογράψουν την Εντολή πάγιας εντολής που εξουσιοδοτεί την πληρωμή όπως καθορίζεται στην «Επιχειρηματική Σύμβαση» που πρέπει να γίνεται από την τράπεζα του νοικοκυριού/των νοικοκυριού κάθε μήνα εκ των προτέρων στις 25 κάθε μήνα. Οι πληρωμές αυτές θα συνεχιστούν έως ότου τερματιστεί η «Επιχειρηματική Συμφωνία» σύμφωνα με την ρήτρα 8 των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων.

4.2 Η "Εισαγωγική Επιχείρηση" δεν θα διαβιβάσει την εντολή πάγιας εντολής στην τράπεζα του νοικοκυριού ή των νοικοκυριών έως ότου διευθετηθεί μια ημερομηνία έναρξης με τον ή τους νοικοκυριούς.

4.3 Εάν μια καθαρίστρια διατηρηθεί από τον(τους) νοικοκυριό(ες) για περισσότερες ώρες από ό,τι αναφέρεται στην "Επιχειρηματική Συμφωνία" χωρίς ο ιδιοκτήτης(οι) να πληρώσουν πρόσθετη χρέωση, η "Εισαγωγική Επιχείρηση" διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει οποιαδήποτε οφειλόμενη αμοιβή, συν τους τόκους εάν χρειάζεται.

4.4 Εάν παραλείψετε οποιεσδήποτε πληρωμές, τότε διατηρούμε το δικαίωμα να χρεώσουμε ένα τέλος διαχείρισης 25 £.

 

5 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
 

5.1 Για κάθε καθαρίστρια που εισάγεται από την «Εισαγωγική Επιχείρηση» και διατηρείται από τον/τους Νοικοκυριό, η «Εισαγωγική Επιχείρηση» θα παρέχει Ασφάλιση Δημόσιας Ευθύνης, οι αμοιβές «Εισαγωγικής Επιχείρησης» περιλαμβάνουν τα ασφάλιστρα για κάθε πελάτη.

5.2 Το όριο της κάλυψης της Ασφάλισης Δημόσιας Ευθύνης είναι £1.000.000. Ούτε η «Εισαγωγική Επιχείρηση» ούτε οι ασφαλιστές της αναλαμβάνουν ευθύνη για οποιεσδήποτε αξιώσεις αξίας μικρότερης των £100 και οποιεσδήποτε τέτοιες αξιώσεις εξαιρούνται. Όπου οποιαδήποτε απαίτηση είναι αξίας άνω των £100, ο Νοικοκυριό(οι) θα είναι υπόχρεοι να πληρώσουν τα πρώτα £100 οποιασδήποτε τέτοιας απαίτησης. Λεπτομέρειες για την ασφαλιστική κάλυψη είναι διαθέσιμες κατόπιν αιτήματος.

5.3 Ο Νοικοκυραίος(οι)" θα έχει επαρκή ασφαλιστική κάλυψη έναντι των ευθυνών προς την Καθαριστή και θα προσκομίσει στην "Εισαγωγική Επιχείρηση" αντίγραφο του κατάλληλου ασφαλιστηρίου συμβολαίου και πιστοποιητικού εάν ζητηθεί από την "Εισαγωγική Επιχείρηση".

5.4 Ο(οι) νοικοκυραίο(α) δεν καλύπτονται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο που παρέχεται από την "Εισαγωγική Επιχείρηση" εάν η καθαρίστρια δεν εισαχθεί από την "Εισαγωγική Επιχείρηση" ή/και οι όροι της Συμφωνίας παραβιάζονται με άλλο τρόπο.

5.5 Δεν θα γίνονται δεκτές ασφαλιστικές αξιώσεις για ζημιές από χλωρίνη.

5.6 Όλα τα εισαγόμενα Cleaners of Nice Clean Home Ltd που εργάζονται από έναν Οικογενειάρχη θα καλύπτονται κυρίως από τα ίδια ασφαλιστήρια συμβόλαια των νοικοκυριών και μόνο ως έκτακτη ανάγκη, στο πλαίσιο της πολιτικής δημόσιας ευθύνης της Nice Clean Home Ltd που έχει όριο αποζημίωσης £1 εκατομμυρίου δημόσια ευθύνη, συμπεριλαμβανομένης της ζημίας και της απώλειας του νοικοκυριού με τη ρητή προϋπόθεση ότι η απώλεια ή/και η ζημιά προκαλείται από αμέλεια καθαριστή που εισήχθη από την Nice Clean Home Ltd

5.7 Οι αξιώσεις θα ληφθούν υπόψη μόνο εάν όλες οι χρεώσεις είναι ενημερωμένες όταν συμβεί οποιαδήποτε ζημιά στο σπίτι του πελάτη.

 

6 ΕΥΘΥΝΗ
 

6.1 η «Εισαγωγική Επιχείρηση» δεν θα φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που υπερβαίνει το όριο της ασφαλιστικής της κάλυψης ούτε εκτός του πεδίου της κάλυψής της όπως περιγράφεται στον Όρο 5.

6.2 Η «Εισαγωγική Επιχείρηση» δεν φέρει ευθύνη για γεγονότα που δεν είναι ξαφνικά και απρόβλεπτα.

6.3 Η «Εισαγωγική Επιχείρηση» δεν φέρει ευθύνη για τυχόν επακόλουθες ή έμμεσες ζημίες που προκύπτουν από τους νοικοκυριούς ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε αδυναμίας του καθαριστή να συμμορφωθεί με τις συμβατικές του υποχρεώσεις για οποιονδήποτε λόγο.

6.4 Η "Εισαγωγική Επιχείρηση" δεν θα φέρει ευθύνη για παράλειψη επιστροφής κλειδιών από οποιοδήποτε καθαριστή ή οποιαδήποτε επακόλουθη απώλεια που μπορεί να προκύψει ως αποτέλεσμα.

6.5 Η «Εισαγωγική Επιχείρηση» δεν φέρει ευθύνη για συμπαιγνία ή κλοπή περιουσίας ή περιουσίας.

 

7 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
 

7.1 Η «Εισαγωγική Επιχείρηση» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις.

 

8 ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ
 

8.1 Η «Εισαγωγική Επιχείρηση» μπορεί να καταγγείλει την Επιχειρηματική Σύμβαση μόνο με έγγραφη προειδοποίηση ενός μηνός στον/τους νοικοκυριού/ους.

8.2 Ο(οι) νοικοκυριό(οι) μπορούν να καταγγείλουν την Επιχειρηματική Σύμβαση μόνο με γραπτή προειδοποίηση ενός μηνός στην «Εισαγωγική Επιχείρηση».

8.3 Για μια περίοδο δώδεκα μηνών μετά τη λήξη της «Επιχειρηματικής Συμφωνίας», ο/οι Νοικοκυραίοι δεν θα προσλάβουν είτε άμεσα είτε έμμεσα ως υπάλληλος, πράκτορας ή άλλως οποιαδήποτε καθαρίστρια που έχει εισαχθεί από την «Εισαγωγική Επιχείρηση» στο Νοικοκυριό( μικρό). Εάν ο/οι νοικοκυραίος/οι προσλαμβάνουν(-ουν) καθαρίστρια, τότε μπορεί να ζητηθεί αποζημίωση έως και δώδεκα μηνών από τον συγκρατητή "Εισαγωγική Επιχείρηση".

8.4 Σε περίπτωση που ο Οικονόμος τερματίσει την «Επιχειρηματική Σύμβαση» πριν από την έναρξη της καθαριότητας/η «Εισαγωγική Επιχείρηση» μπορεί να χρεώσει στον Νοικοκόμο ένα τέλος διαχείρισης που δεν υπερβαίνει τις 50,00 £.

8.5 Σε περίπτωση ακύρωσης της Εντολής Πάγιας Εντολής από τον Νοικοκόμο ή τους Σύμβουλους χωρίς να δώσει γραπτή προειδοποίηση ενός μηνός στην "Εισαγωγική Επιχείρηση", η "Εισαγωγική Επιχείρηση" μπορεί να χρεώσει για τυχόν εύλογα έξοδα που προκύπτουν επιπλέον της εκκρεμούς πληρωμής.

8.6 Είναι ευθύνη του νοικοκυριού ή των νοικοκυριών να διασφαλίσουν ότι η Εντολή Πάγιας Εντολής που πληρώνει τον Διατηρητή "Εισαγωγική Επιχείρηση" ακυρώνεται μέσω της τράπεζας του νοικοκυριού(ών) μετά τη λήξη της Συμφωνίας με την Εισαγωγική Επιχείρηση. Οι πληρωμές που λαμβάνονται μετά την περίοδο προειδοποίησης ενός μηνός θα επιβαρύνονται με έξοδα διαχείρισης έως 25 £ για την επιστροφή τους.

 

9 ΓΕΝΙΚΑ
 

9.1 Εάν οποιαδήποτε διάταξη αυτών των «Όρων και Προϋποθέσεων» κριθεί άκυρη, άκυρη ή ανεφάρμοστη, είτε από δικαστήριο, είτε από συμφωνία των μερών είτε με άλλο τρόπο, το υπόλοιπο της Συμφωνίας θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ και ισχύ, ανεξάρτητα από τυχόν τέτοια ακυρότητα, παρανομία ή αδυναμία επιβολής, αλλά η εν λόγω διάταξη είτε θα τροποποιηθεί ώστε να καταστεί έγκυρη, νόμιμη και εκτελεστή είτε σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό, θα διαγραφεί.

bottom of page